„Niezawodność połączona z łatwością obsługi sprawiła, że po trzech latach eksploatacji zakupiliśmy drugie (już seryjne) urządzenie. Obydwie obkurczarki pracują u nas bez żadnych awarii…”