Kawasaki 4-axle robots
Roboty paletyzujące

up to 700 kg

Kawasaki 6-axle robots
Roboty paletyzujące

up to 1500 kg

Grippers
Robot z chwytakiem całowarstwowym

for boxes, bags, whole layers