Roboty serii NJ

Roboty serii NJ posiadają 6 osi, co umożliwia operowanie w pełnej przestrzeni 3D – odbiór elementów z pochyłych podajników, precyzyjne i delikatne odłożenie detali na palecie, większą mobilność robota w strefie pracy, łatwiejsze programowanie trajektorii w przestrzeni produkcyjnej.

Rodzina robotów NJ o lekkiej konstrukcji została zaprojektowana z myślą o zmniejszeniu ciężaru i ogólnych rozmiarów robotów, uzyskiwaniu lepszych osiągów oraz skróceniu czasu cyklu i zredukowaniu zużycia energii (do 25% mniej niż w podobnych modelach). Ponadto, w pełni spełnia wymagania z zakresu kompatybilności ekologicznej i bezpieczeństwa. modele NJ 110-130-165-220 nadają się do szerokiego zakresu zastosowań w procesach paletyzacji. Ważną funkcję pełni 4 i 5 oś robota, dzięki którym jesteśmy w stanie przenosić produkty/towary nie prostopadle do podłoża, jeśli wymaga tego proces. Roboty te są bardzo elastyczne pod względem możliwości konfiguracji celi zrobotyzowanej: mogą być instalowane na cokole, na suficie lub w pozycji pochylonej.

Roboty o średnim udźwigu
Model NJ 165-3.0 NJ 220-2.7
Ilość osi 6 6
Obciążenie przegubu (kg) 165 220
Powtarzalność ISO 9283 (mm) 0.085 0.075
Maks. zasięg poziomy (m) 3.0 2.7
Pozycja instalowania posadzka; sufit posadzka; sufit
Robot Comau Smart5-nj-165-220
Roboty o dużym udźwigu

Modele 290-370-420-450-500 nadają się szczególnie do wszelkich operacji przemieszczania wykonywanych w trudnych warunkach i ze znacznymi obciążeniami. Posiadają również najlepszy w segmencie stosunek udźwigu do zasięgu.

Robot Comau Smart5-NJ-370-500
Model NJ 290-3.0 NJ 370-3.0 NJ 420-3.0 NJ 450-2.7 NJ 500-2.7
Ilość osi 6 6 6 6 6
Obciążenie przegubu (kg) 290 370 420 450 500
Powtarzalność ISO 9283 (mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Maks. zasięg poziomy (m) 3.00 3.00 3.00 2.70 2.70
Pozycja instalowania posadzka posadzka posadzka posadzka posadzka