• null
    Oferujemy różne typy przenośników do transportu wewnętrznego ładunków paletowych:
    rolkowe, łańcuchowe, przenikające, szynowe, szczebelkowe i inne według wymagań Inwestora, dostosowane do warunków pracy i istniejących ciągów transportowych.
Przenośniki rolkowe
Przenośnik rolkowy
Przenośniki łańcuchowe
Przenośnik łańcuchowy
Pozostałe typy przenośników
Przenośnik szynowy